Årsmöte 2011

Årmöte hålls den 21 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Stämmohandlingar hittar ni här på hemsidan eller i pärm uppsatt i affären.

  • Årsmötesprotokoll 2011 – Protokoll från årsmötet den 21 november 2011.
  • Verksamhetsberättelse – Verksamhetsberättelse 2010-2011.
  • Ekonomisk redovisning – Ekonomisk berättelse 2010-2011.
  • Revisionsberättelse – Revisorernas berättelse 2010-2011.
  • Debiteringslängd – Utdebitering av medlemsavgift. Hur mycket per andel beslutas på årmötet.
  • Budget 2011 – Budget 2011-2010.
  • Dagordning
  • Stadgar – framtagna utifrån normalstadgar för vägföreningar. Reviderade och antagna på årsmötet 2009-06-16.
  • Debitering – Debiteringslängd för fastigheter som är medlemmar i föreningen. Andelstalet utgör grund för medlemsavgiften. (Andelstal för 2011)

Kommentarer inaktiverade.