Årsmöte 2018

Årsmöte hålls måndagen den 19 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Stämmohandlingar hittar ni här på hemsidan eller i pärm uppsatt i affären.

  • Dagordning
  • Årsmötesprotokoll 2018 – Protokoll från årsmötet den 19 november 2019.
  • Verksamhetsberättelse 2018– Verksamhetsberättelse 2017-2018.
  • Ekonomi 2018 – Ekonomisk berättelse 2017-2018.
  • Revisionsberättelse 2018– Revisorernas berättelse 2017-2018.
  • Budget 2019 – Budget 2018-2019.
  • Debiteringslängd – preliminär debiteringslängd hittas i pärmen uppsatta i affären
  • Verksamhetsplan 2018- Verksamhetsplan 2018-2019.
  • Stadgar – framtagna utifrån normalstadgar för vägföreningar. Reviderade och antagna på årsmötet 2009-06-16.

Kommentarer inaktiverade.