Jag har tappat bort inbetalningskortet för fakturan.

Medlemsavgiften kan betalas direkt på Bankgiro 5036-8703.

Ange fastighetsbeteckningen och ditt namn på inbetalningen.

Hur mycket du skall betala ser du beroende på årets medlemsavgift och ditt andelstal.

Kommentarer inaktiverade.