När bildades föreningen?

Föreningen bildades 1954.

Mycket av uppbyggnaden skedde i samband med att de olika områdena i Åled byggdes.

Sedan 2004 har det saknats en fungerande styrelse.

I samband med en förändring av andelstalen i början av 2004 tillsattes en syssloman av Länsstyrelsen för att sköta föreningen med främsta uppgift att få fram en ny styrelse.

På grund av sjukdom och annat drog arbetet ut på tiden och en styrelse bestående av Åledsbor kunde först tillsättas på årsmötet 2008.

Kommentarer inaktiverade.