Vad är andelstal?

Andelstalet är hur stor dela av föreningens kostnader som varje fastighet skall betala.

Tidigare var andelstalet beräknat på taxeringsvärde men från och med 2004 är det ett schablonvärde där 1 motsvarar en normal villa.

Andelstalet beslutas av Lantmäteriet i samband med en förrättning av en fastighet.

Det görs i huvudsak ingen skillnad på fastigheter var i samhället de är belägna. Inte heller gjordes det någon skillnad på fastigheter med direktutfart mot allmän väg då dessa fastigheter normalt ändå har nytta av vägnätet för färd till t.ex. affär, daghem m.m.

För företag klassades de i tre klasser (Mindre=+1, mellan=3, stort=6) beroende på uppskattad trafikmängd som de alstrar.

Kommentarer inaktiverade.