Vad gör kommunen?

Kommunen har ansvaret för drift och underhåll av vägarna.

I textan Hjärtefrågor från 2002 kan man läsa följande om vägföreningar:

I Halmstads kommun finns ca 30 områden som omfattas av vägföreningar.

Kommunen har sedan år 1974 och år 1996 tagit över ansvaret för den löpande driften och underhållet av vägarna i områden med helårsboende respektive med blandat hel- och delårsboende. Ansvaret omfattar vinterväghållning, barmarksrenhållning och beläggningsförnyelse, det vill säga asfaltering.

Ansvaret innebär att upprätthålla vägens standard på belagd del och ingenting annat.

Vägföreningarna ligger oftast i kommunens ytterområden eller inom de mindre tätorterna i kommunen, samt längs kuststräckan. Dessa vägar har ofta en tekniskt lägre standard.

Om standarden skall höjas genom till exempel förbättring av dagvattenavledning eller asfaltering av grusvägar är detta respektive vägförenings ansvar.

Kommentarer inaktiverade.