Varför finns vägföreningen?

Denna fråga är något som styrelsen skall ta reda på och få fram en bra förklaring till.

Allt sedan kommunsammanslagningen på 1970 talet har kommunen tagit på sig den praktiska skötseln av de enskilda vägarna i Åleds samhälle.

Det formella väghållningsansvaret ligger dock på vägföreningen.

Inom Halmstads kommun har det under en längre tid utretts om kommunen kan ta över även det formella ansvaret men på möte 2004-11-02 beslöt kommunstyrelsen ”att kommunen tillsvidare inte är beredd att erbjuda sig att överta huvudmannaskapet för de vägföreningar som finns inom Halmstad kommun”

Kommentarer inaktiverade.