Årsmöte 2008

2008
Här hittar du information om årsmötet den 11 juni kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Mer information kommer komma till alla medlemmar i föreningen i samband med fakturering av medlemsavgift under vecka 38.
Medlemmar är i stort sett alla ägare till fastigheter i Åled.
Uppgift om fakturering hittar du i debiteringslängden från årsmötet. På årsmötet beslutades att medlemsavgiften skall vara 500 kr per andel.

  • Protokoll från stämma (årsmöte) 2008
  • Begreppsförklaringar
  • Befintliga stadgar
  • Förslag på nya stadgar – framtagna utifrån normalstadgar för vägföreningar. Reviderade och antagna första gången på årsmötet 2008-06-11.
  • Kallelse till stämma (årsmöte) 2008
  • Verksamhetsberättelse – för perioden 1 maj 2007 till 30 april 2008
  • Ekonomisk status – omfattar bokslut och balansräkning för perioden 1 maj 2007 till 30 april 2008 samt förslag på inkomst- och utgiftsstat för perioden 1 maj 2008 till 30 april 2009.
  • Revisionsberättelse – för perioden 1 maj 2007 till 30 april 2008
  • Debiteringslängd – Innehåller fastigheter som är medlemmar i föreningen. Innehåller även uppgift om förslag på vilket belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Fördelningen grundas på andelstal beslutade vid lantmäteriförrättning. I dokumentet finns också angivit på vilket bankgironummer som beloppet sätts in på. (uppdaterad 2008-07-15 med ändringar från årsmötet.)

Kommentarer inaktiverade.