Årsmöte 2012

Årmöte hålls den 19 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Stämmohandlingar hittar ni här på hemsidan eller i pärm uppsatt i affären.

  • Dagordning
  • Årsmötesprotokoll 2012 – Protokoll från årsmötet den 19 november 2011.
  • Verksamhetsberättelse2012– Verksamhetsberättelse 2011-2012.
  • Ekonomi2011 – Ekonomisk berättelse 2011-2012.
  • Revisionsberättelse 2011– Revisorernas berättelse 2011-2012.
  • Debiteringslängd 2012– Utdebitering av medlemsavgift. Hur mycket per andel beslutas på årmötet.
  • Budget2012– Budget 2012-2013.
  • Stadgar – framtagna utifrån normalstadgar för vägföreningar. Reviderade och antagna på årsmötet 2009-06-16.
  • Debitering – Debiteringslängd för fastigheter som är medlemmar i föreningen. Andelstalet utgör grund för medlemsavgiften. (Andelstal för 2011)

Kommentarer inaktiverade.