Årsmöte 2010

Årmöte hölls den 17 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Stämmohandlingar hittar ni här på hemsidan eller i pärm uppsatt i affären.

  • Årsmötesprotokoll – Protokoll från årsmötet den 17 november 2010.
  • Verksamhetsberättelse – Verksamhetsberättelse 2009-2010.
  • Ekonomisk redovisning – Ekonomisk berättelse 2009-2010.
  • Revisionsberättelse – Revisorernas berättelse 2009-2010.
  • Debiteringslängd – Utdebitering av medlemsavgift på 100 kr per andel.
  • Budget 2011 – Budget 2010-2011.
  • Dagordning
  • Stadgar – framtagna utifrån normalstadgar för vägföreningar. Reviderade och antagna på årsmötet 2009-06-16.
  • Andelstal – Andeltal för fastigheter som är medlemmar i föreningen. Andelstalet utgör grund för medlemsavgiften.

Kommentarer inaktiverade.