Årsmöte 2023

Årsmöte hålls måndagen den 20 november 2023 kl 19.00 i Hemvärnsgården.

Motioner skickas till styrelsen senast den 28 oktober.

Stämmohandlingar hittar ni här på hemsidan eller i pärm uppsatt i affären.

  • Dagordning 2023 – föreslagen dagordning.
  • Verksamhetsberättelse 2023 – Verksamhetsberättelse 2022-2023.
  • Ekonomi 2023 – Ekonomisk berättelse 2022-2023.
  • Revisionsberättelse 2023 – Revisorernas berättelse 2022-2023.
  • Budget 2024 – Budget 2023-2024.
  • Debiteringslängd – preliminär debiteringslängd hittas i pärmen uppsatta i affären
  • Verksamhetsplan 2024 – Verksamhetsplan 2023-2024.
  • Årsmötesprotokoll 2023 – Protokoll från årsmötet den 20 november 2023.
  • Stadgar – framtagna utifrån normalstadgar för vägföreningar. Reviderade och antagna på årsmötet 2009-06-16.

Sidan uppdateras med länkar allt eftersom.

Kommentarer inaktiverade.