Årsmöte 2020

Årsmötet hålls måndagen den 16 november 2020 kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet. Vi håller så enkelt som möjligt och troligen utomhus.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning. Styrelsen förslag är annars att fortsätta med samma styrelse och valberedning för att hålla mötet så kort och enkelt som möjligt.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2019

Årsmötet hålls måndagen den 18 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Ny hastighet Spånstadsvägen

Åleds vägförening verkat för ökad trafiksäkerhet på gatorna i Åled.

Som ett led i detta och för att minska risken för olyckor från vägarna i Spånstad har vägföreningen ansökt om minskad hastighet på Spånstadsvägen till 60 km/h.

Föreningen har även ansökt om flyttad 40 skylt och ett klargörande vad som gäller angående väjningsplikt från Nattflyvägen.

Efter beslut i Länstyrelsen ändras hastigheten till 60 km/h och väjningsplikt införs från Nattflyvägen.

Länstyrelsen avslår däremot att 40 km/h flyttas högre upp i backen.

Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att följa trafikreglerna så att ingen behöver skadas i onödan.

Fullständigt beslut bifogas.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2018

Årsmötet hålls måndagen den 19 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

Varmt välkomna.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Dataskydd GDPR

I samband med tydligare regler kring behandling av personuppgifter har vi tagit bort tidigare debiteringslängder här ifrån hemsidan.

Till nästkommande årsmöte kommer debiteringslängden publiceras på låst sida.

Då vägföreningen är en tvingande förening där det är ägaren till fastigheten som är medlem försöker vi följa de riktlinjer som Riksförbundet för enskilda vägar beskriver kring GDPR.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2017

Årsmötet hålls måndagen den 20 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2016

Årsmötet hålls måndagen den 21 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2015

Årsmötet hålls måndagen den 16 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 19 oktober.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrel

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2014

Årsmötet hålls måndagen den 17 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 19 oktober.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Uppföljning av hastighetsmätningar

I oktober 2013 utfördes under några dagar hastighetsmätningar på Rörflyvägen och Älvdalsvägen efter att boende i området lämnat in motioner om uppförande av fartgupp.

Mätningarna är en uppföljning på de mätningar som skedde 2012.

Mätningarna visar på lägre medelhastighet men att det fortfarande är ett fåtal personer som håller allt för hög hastighet.

Här presenteras resultateten i sin helhet:

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar