Årsmöte 2012

Årsmötet hålls den 19 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2011

Årsmötet hålls den 21 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2011

Det är snart dags för årsmöte.
Årsmötet hålls den 21 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast den 20 oktober.
Motioner lämnas skriftligen till Jan Alexandersson eller via mail till info@aladsvag.se.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Enslövsdagen

Den första ENSLÖVSDAGEN i samhällsföreningens regi arrangeras lördagen 17 september med benäget bistånd från alla andra föreningar. Tid: 12-15. Plats: Grus- och gräsplanerna vid Enslövsskolan.

Vägföreningen är medlem i samhällsföreningen som är en sammanslutning av föreningar kring Åled (föreningar inom Enslövs församling).

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Genomgång av gatunätet

Under augusti går vi i föreningen igenom gatunätet i Åled.
Resultatet rapporteras till kommunen vi deras felanmälan och vi försöker hjälpa kommunen med att prioritera vad som behöver åtgärdas när det gäller underhållet.

Om du som boende har synpunkter på underhållet skriv till kommunen på deras felanmälan då det är kommunen som har ansvar för underhållet.
Skriv gärna även till vägföreningen på info@aledsvag.se så kan vi hjälpa till att följa upp arbetet mot kommunen.

I samband med inventeringen har vi även informerat vad som gäller för häckar och vegitation som går ut över trottoaren och vägbanan.
Läs mer i kommunens informationsfolder Klipp häcken

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Gatusopning

Kommunen håller nu på med gatusopning i Åled. Se till så att bilar inte är parkerade på gatan under dagtid för att underlätta deras arbete.
Sopa gärna rent trottoaren utanför din tomt innan sopmaskinen kommer.

Passa även på att städa upp skräp från vintern. Eleverna på skolan har gjort ett jättejobb med skräpplockning och nu kan även vi vuxna hjälpa till.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Medlemsavgift 2011

Efter några påminnelser är nu alla medlemsavgifter betala.
Arbetet med att få kommunen att ta över huvudansvaret fortsätter. Under tiden undersöks hur vi kan få klart cykelvägen mot Sennan m.m.
Vecka 17 kommer vi göra en inventering av vägnätet för att hjälpa kommunen med fel och brister så att de kan sköta underhållet av vägarna på bästa sätt.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Snöröjning

Mycket snö har gjort att det åter är aktuellt med vägarna. Underhåll och snöröjning av vägar och gångbanor sköts av kommunen, fastighetsägare ansvarar för snöröjning utanför det egna huset. Styrelsen har varit i kontakt med kommunen och påpekat brister i snöröjningen på bla gångbanan mot skolan och detta har ordnats. Se mer i kommunens informationsmaterial ”Serviceåtagande för gator och trafik”.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Årsmöte 2010

Det är nu dags för årsmöte.
Årsmötet hålls den 17 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären senast två veckor före årsmötet.
/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

De flesta har nu betalt årets medlemsavgift

De flesta har nu betalt årets medlemsavgift, återstår ett 20 tal varav flera företag med flera fakturor och längre handläggningstid.
För medlemsavgiften 2008 har några drivits in via kronofogden men de flesta löste sig med en extra påminnelse och förklaring. I dagarna går de sista gått iväg till kronofogdsmyndigheten.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar