Årsmöte 2015

Årsmötet hålls måndagen den 16 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 19 oktober.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrel

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Årsmötet hålls måndagen den 17 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 19 oktober.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2014

Uppföljning av hastighetsmätningar

I oktober 2013 utfördes under några dagar hastighetsmätningar på Rörflyvägen och Älvdalsvägen efter att boende i området lämnat in motioner om uppförande av fartgupp.

Mätningarna är en uppföljning på de mätningar som skedde 2012.

Mätningarna visar på lägre medelhastighet men att det fortfarande är ett fåtal personer som håller allt för hög hastighet.

Här presenteras resultateten i sin helhet:

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Uppföljning av hastighetsmätningar

Årsmöte 2013

Årsmötet hålls måndagen den 18 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast den 21 oktober.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2013

Hastighetsmätning på vägar i Åled

I november 2012 utfördes under några dagar hastighetsmätningar på Rörflyvägen och Älvdalsvägen efter att boende i området lämnat in motioner om uppförande av fartgupp.

Här presenteras resultateten i sin helhet:

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Hastighetsmätning på vägar i Åled

Kommunen kan ta över ansvaret från vägföreningarna

Just nu pågår ett arbete inom kommunen med att utreda om kommunen kan ta över huvudmannaskapet från vägföreningar. Förslaget hart utretts att kommunen och ett förslag har nu lämnats till de olika nämnderna för att senare komma upp som förslag till kommunstyrelse.

Åleds-vägförening är positiva till förslaget och vi har på årsmötet tagit beslut att verka för att kommunen skall ta över som huvudmannaskapet.

Bakgrunden är att kommunen redan nu har ansvaret för skötsel och underhåll och föreningens ansvar gäller endast nyanläggningar.
För att det skall bli aktuellt att kommunen skall ta över hela ansvaret behövs dock att vägnätet uppfyller viss standard och det är därför föreningen under senaste året asfalterat vägen utmed Halmstadsvägen och även undersöker övriga delar av vägnätet som skulle kunna behövas asfalteras.

Vi hoppas att arbetet fortsätter i de olika nämnderna och på ett bra samarbetet med kommunen för ett övertagande.

Läs mer om utredningen på
Hallandsposten
Radio Halland
Kommunens hemsidaKommunens sida om vägföreningar

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Kommunen kan ta över ansvaret från vägföreningarna

Årsmöte 2012

Årsmötet hålls den 19 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2012

Årsmöte 2011

Årsmötet hålls den 21 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan under fliken Årsmöte.

Föreningen bjuder på fika till årsmötet.
Kom gärna med förslag till valberedning (och gärna fråga personen innan mötet) då varken styrelsen eller valberedningen skall vara drivande i ny valberedning.

Debiteringslängden uppdateras strax före årsmötet då det är ägaren till fastigheten på årsmötesdatum som skall betala årsavgiften till förening.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2011

Årsmöte 2011

Det är snart dags för årsmöte.
Årsmötet hålls den 21 november kl 19.00 i Hemvärnsgården.
Handlingar inför årsmötet hittar du i affären samt här på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast den 20 oktober.
Motioner lämnas skriftligen till Jan Alexandersson eller via mail till info@aladsvag.se.

/Styrelsen

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2011

Enslövsdagen

Den första ENSLÖVSDAGEN i samhällsföreningens regi arrangeras lördagen 17 september med benäget bistånd från alla andra föreningar. Tid: 12-15. Plats: Grus- och gräsplanerna vid Enslövsskolan.

Vägföreningen är medlem i samhällsföreningen som är en sammanslutning av föreningar kring Åled (föreningar inom Enslövs församling).

Publicerat i Blandat | Kommentarer inaktiverade för Enslövsdagen