Styrelsen

Styrelsen och revisorer valdes på årsmöte 2021-11-15

Namn Uppdrag Adress
Jan Alexandersson Ordförande Norregårdsgatan 3
Mikael Andréasson Kassör Ålängsvägen 35
Mathias Persson Sekreterare Sandlyckevägen 7
Vilhelm Persson Andelsansvarig Rörflyvägen 19
Jonas Fredriksson Ledarmot Rörflyvägen 25
Daniel Chiquet Suppleant Kyrkvägen 18
Fredrik Engman Suppleant Kyrkvägen 8
Hans Andersson Revisor Bankgatan 6
Maria Andersson Revisor Bankgatan 6
Thomas Gärdeskog Revisorsuppleant Halmstadsvägen 24
Roland Kramer Revisorsuppleant Prästhögsvägen 14
Lars-Uno Carlsson Valberedning Vinkelgatan 7
Pehr-Anders Romberg Valberedning Vinkelgatan 8

Kommentarer inaktiverade.