Betalas någon ersättning ut till styrelsen?

Ja, trotts att det är en ideell förening så betalas det ersättning till styrelsen.

Ersättningen 2011 är:

  • 6000 kr till ordförande.
  • 6000 kr till kassör.
  • 4000 kr till övriga ledarmöter.
  • 1000 kr till suppleanter.
  • 800 kr till revisorer.

Ersättningen beslutades på årsmötet.

Kommentarer inaktiverade.