Vad innebär enskilt huvudmannaskap?

I detaljplanen över Åled är huvudmannaskapet enskilt vilket innebär att det är de boende som ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av i planen angivna allmänna platser.

I lantmäteribeslutet är fastlagt vilka områden som ingår i gemensamhetsanläggningen och vilka andelstal respektive deltagande fastighet har.

Enskilt huvudmannaskap innebär att det är de boende som bekostar och ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av allmänna platser.

Kommunalt huvudmannaskap innebär att det är kommunen som ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av allmänna platser.

Kommunen kan ta ut gatukostnader av de boende i samband med utbyggnaden.

Kommentarer inaktiverade.